Архива | 13:48

Наставничка свеска

3 окт

1_01Због евиденције оцена и других запажања користим наставничку свеску коју сам осмислио и прилагодио свом предмету – ТИО. Свеска је увезана спиралом и састоји се од насловне странице  која дефинише назив предмета и школску годину. Следећа страница одређује дан у недељи, а затим долази списак са ученицима. У списак се уноси име ученика и његове оцене из разних области као и моја запажања.  Поставио сам и неке предефинисане смернице у вези оцењивања практичних радова којих се придржавам.  Списак ученика са оценама се штампа према броју ђака који похађају наставу и он је променљив.

Обавезно  прво уносим оцене у свеску па тек накнадно у дневник и е-дневник који је уведен одскора у мојој школи. Остали листови су одштампани према осталим данима а између су убачени листови са списком ученика. Наставничка свеска се може преузети и послужити као основа за наставнике ТИО за своју личну евиденцију.